Gdzie klikają odwiedzający

wykres - wzrost odwiedzin z wykopu

Korzystając z tego, że jeden z wpisów został ostatnio odwiedzony przez ponad 20 tysięcy osób postanowiłem wykorzystać ruch i przyjrzeć się dokładnie gdzie klikają użytkownicy. Jednorazowy atak przez taką grupę wydaje mi się całkiem miarodajnym badaniem.

Czytaj całość

300UU to niemało

Sposób na duży ruch na stronie.

Treść.

Piraci mieli rację

Przed świętami wybrałem się na poszukiwanie prezentu dla dziewięcioletniego dziecka. Prezentem miała być gra komputerowa (na PC). Jako że rzadko kiedy włączam gry bardziej zaawansowane niż poker albo ubuntowe Kulki i w gruncie rzeczy mało mnie obchodził ten segment rynku lekko się zdziwiłem. Powody były dwa: cena i przedziały wiekowe. O ile wprowadzenie wyraźnych oznaczeń uważam za doskonały pomysł, który pozostawię bez komentarza, to kwestia ceny i legalności oprogramowania wydaje się ciekawsza.

Czytaj całość

A miało być normalnie (z JS-em)

Od ładnych paru lat wydawało mi się, że czasy wpychania JavaScriptu wszędzie, gdzie to możliwe (do animacji menu, za kursor, do otwierania linków) minęły wraz nadejściem XXI wieku, web2.0 i im podobnych sloganów. Wszyscy już wiedzą, że użytkownik po swojej stronie może robić z witryną co mu się podoba, a my tylko dostarczamy treść (czasem w ładnym opakowaniu)? Niestety nie.

Czytaj całość

Ubuntu jest fajne

Koniec pracy nad pro­jektem. Wys­tar­czy jesz­cze wydru­kować doku­men­tację z mojego kom­putera, do którego tym­cza­sowo pod­łączam drukarkę. W trak­cie druko­wa­nia dru­giej stro­ny słyszę: pocze­kaj, zaraz przy­niosę pły­tę ze sterow­nikami.
Chwi­la ciszy po stro­nie właś­ci­ciel­ki dru­karki, widocz­nie coś jest nie tak…

Pod­łącza­łeś już taką drukarkę?

Nie, ja nie mam Win­dow­sa. Pod­łączam i sobie dru­kuje. Jesz­cze dłuż­sza chwila ciszy…

W sumie to dalej nie wiem, skąd Ubunciak bierze i gdzie trzy­ma te wszystkie sterowniki;).

Z nietechnicznego na nasze

Dość często spotyka się sytuacje, w których rozmówcy mniej obeznani z komputerami używają zwrotów, które jednych mogą śmieszyć, innych irytować, ale dla 90% społeczeństwa są zupełnie naturalne. Poniżej słownik ludzko – techniczny;).

Czytaj całość

Admin zawsze wygrywa

Gram sobie w  pokera. Przy stole zost­ały trzy osoby. Admin­istra­tor (~$15000), ja (tyle samo), innyGracz (~$5000). Dos­taję dwa czer­wone asy, w swojej kolej­ce lek­ko pod­bijam. Admin­istra­tor gra all-in, innyGracz to samo. Wchodzę. Admin­istra­tor ma dwa kara, innyGracz jakiś crap. Flop. As trefl, 6 pik, dama kier.

Wygrałem? Nie… Zostałeś wyrzucony przez Administratora😐

Potrafię założyć konto na Blip.pl

Dziś tylko Unnami, RadarekFelinity poin­for­mowali mnie o tym, jak zało­żyć konto na blip.pl. Dziękuję!

Dość ironii. Czy wy na­prawdę uwa­żacie, że lu­dzie nie zak­łada­ją tam kon­ta tylko dla­tego, że nie pot­rafią? I czy użytkownicy tego serwisu potrze­bują filmu z ins­truk­cją jak z tego korzys­tać? Czy to mo­że taka forma reklamy?

Top geek quotes #2

Pamiętacie najlepsze cytaty geeków? Dzięki wykopowi wpis przeczytało już ponad 20.000 osób, więc najwyższa pora na drugą część:). Przez ostatnie pół roku udało mi się uzbierać kilka ciekawych tekstów – może trochę mniej śmiesznych, ale wartych opublikowania. Kilka z nich pojawiło się w komentarzach pod pierwszą częśćią, pozostałe pochodzą głównie z książek. Kolejność losowa.

Czytaj całość

Własne operatory w C++

Jedną z najfajniejszych opcji w C++ jest możliwość przeciążenia praktycznie wszystkiego. W połączeniu z wzorcami (templates) przeciążenie staje się jeszcze bardziej użyteczne i pozwala na wykonanie ciekawych sztuczek. Jedną z nich jest tworzenie własnych operatorów, które mogą przydać się np. twórcom bibliotek.

Czytaj całość

2==3

Aktywowałem dziś obsługę online w citi han­dlowym. W czasie akty­wacji wybiera się login i hasło. Login nies­tety nie może zawierać znaków spec­jalnych, ale to stan­dard. Gorzej jest z hasłem. Wyge­nero­wałem sobie bardzo ładny i długi ciąg, a tu citi atakuje mnie komu­nika­tami (zrzut). Nies­tety, moje hasło nie spodo­bało się systemowi.

No trud­no, wywa­liłem część zna­ków spec­jal­nych (BTW, poza wymie­nio­nymi przez bank (),;@~`nie można też użyć #, ? i %). Dalej nie tak. Kolej­ny komu­nikat: po sobie nie mogą wys­tępo­wać dwie (a wg drugiego napisu trzy) kolej­ne cyfry lub litery. Trochę nie­logicz­ne te komu­nikaty… Tak na oko nie ma nic po kolei, ale… przy­pom­niało mi się, że * i + są gdzieś koło siebie. Spraw­dziłem. Są. Odpo­wied­nio 42 i 43. Ale skąd typowa Pani Krysia ma znać kody ASCII posz­cze­gólnych znaków?

Kalkulator z karabinkiem

Artykuł komercyjny

Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam aż tak bardzo to, że raz w miesiącu (a jeśli ceny nie wzrosną – rzadziej) pojawi się tu tekst reklamowy. Mimo wszystko postaram się, żeby było ciekawie;).

Czytaj całość

Spam prosto z Moskwy. Z roku 1970

nagłówki e-maili w cyrylicy

Wczoraj zauważyłem komunikat Thunderbirda o nowej poczcie. Nic w tym dziwnego, ale tytuł e-maila był napisany w cyrylicy (te rosyjskie krzaczki).

Czytaj całość

Ile bloga w blogu?

Kiedy rok temu zakładałem bloga miałem ambitny plan trzymania się wyłącznie tematyki techniczno – poradnikowej. Jeśli komuś chciałoby się spojrzeć do archiwum zobaczy, że ambicji starczyło mi na 3 wpisy (notabene cały czas czytane). Po roku trochę zmieniłem podejście i muszę przyznać, że like a geek jest faktycznie blogiem, a nie jak zakładałem zbiorem tekstów partym o silnik blogowy.

Czytaj całość