Ctrl+Z pilnie potrzebny

Cza­sem mam wra­że­nie, że mniej-wię­cej po 23 po­wi­nien się włą­czać auto­back­up uzu­peł­niony o ży­cio­wy od­po­wied­nik Ctrl+Z. Na­pi­sa­nie, po­wie­dze­nie, usu­nięcie i wys­łanie cze­go­kol­wiek w nocy po­win­no być za­bez­pie­czo­ne ja­kąś obo­wiąz­kową, wy­myśl­ną czyn­nością wy­ma­ga­jącą otrzeźwienia (umysłowego).

Jakiś sprytny Life­hack na Ctrl+Z życia?

MOC – konfiguracja

Konsolowy odtwarzacz muzyczny MOC posiada mnóstwo opcji, które pozwalają cieszyć się wysoką jakością dźwięku i wygodą. Podstawowa konfiguracja MOC-a została opisana na jakilinux.org, ja jednak zajmę się poprawą jakości dźwięku i obsługą zewnętrznych programów.

Czytaj całość

Prywatność w Internecie? Dobre żarty

Aby nie mówić/ nie pisać po raz kolejny tego samego postanowiłem zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące absolutnego braku prywatności i bezpieczeństwa podczas codziennego korzystania z Internetu. Informacje zawarte w artykule służą do ogólnego naświetlenia tematu osobom mniej zaznajomionym z siecią i można je krótko podsumować: Nigdy nie możesz mieć pewności.

Czytaj całość

Uzależnieni od technologii

Do napisania notki skłonił mnie Ktos. Nie, nie będzie o jakichś wielkich ideach, o olbrzymich zmianach zachodzących w społeczeństwie itd. – nie jestem socjologiem. Będzie prosto, o drobnostkach, które potrafią uzależnić, na pewno nie tylko mnie.

Czytaj całość

Ubuntu vs openSUSE

ubuntu vs suse

Postanowiłem ostatnio zacząć dokształcać się w dziedzinie baz danych. Muszę przyznać, że do tej pory nie orientowałem się za bardzo w tym temacie, miałem tylko szczątkowy kontakt z MySQL-em, który dobrze oceniłem jako zabawkę dla dzieci;).

Czytaj całość

Ciekawy atak na VoIP

Praktycznie nikt nie lubi telemarketerów proponujących nowy, wspaniały abonament w Tele2, powiększenie ilości dostępnych kanałów czy dokupienia dodatkowych darmowych minut do 7 znajomych w godzinach od 2:00 do 5:30. Z tego co się orientuję, call centers korzystają zwykle z VoIP-a obsługiwanego przez Asteriska, czyli darmowej (programowej) centrali VoIP. Zjawiskiem jeszcze bardziej znienawidzonym niż telemarketing jest spam. Niestety efekt synergiczny ma odniesienie również do omawianego ataku, więc połączenie wspomnianych działań daje dużo groźniejsze efekty niż mogłoby się wydawać.

Czytaj całość

Audyty bezpieczeństwa

Mimo że całkiem niedawno narzekałem na dość dziwną tematykę artykułów sponsorowanych, dziś udało mi się znaleźć dość ciekawy temat, który być może zainteresuje czytelników bloga – chodzi o audyty bezpieczeństwa.

Czytaj całość

Jaka klawiatura?

Moja poprzednia kla­wia­tu­ra po­wo­li przes­ta­je współ­pra­co­wać, więc mu­szę ku­pić nową. Nies­te­ty, wszys­tkie dos­tę­pne są albo er­go­no­micz­ne albo płas­kie, jak z lap­topa. Widzę już, że zna­le­zie­nie cze­goś, co ma roz­sąd­nej wiel­kości enter i backspace’a; control, alt i super w normalnym ułożeniu i nie ma ja­kiegoś Fn (po co to w stac­jo­nar­nym?) będzie trudne.

Mam jed­nak inne pyta­nie: jak pisze się na takich płas­kich kla­wi­szach, jeśli piszę bez­wzro­kowo, a z racji pra­cy dużo i dłu­go? Czy na ta­kiej kla­wia­turze nie męczą się za bar­dzo dłonie? Nie ma prob­lemu z tra­fia­niem w od­powied­nie kla­wisze? Ogól­nie, czy da się do tego przyz­wy­czaić po­wiedz­my w kilka dni?